(+84) 236 3 953 999     info@templedanang.vn

Gói Dịch Vụ

Sử dụng hồ bơi 1 ngày

Khi đăng ký gói dịch vụ Day Pass, quý khách sẽ được cung cấp: – Hồ bơi, bãi biển, giường phơi nắng và khăn tắm. – Tất cả các thiết bị hỗ trợ kèm theo hướng dẫn Giá Thời lượng Ghi chú 120.000 6h sáng đến 20h tối Giá cho 1 người

Khóa học lướt ván (5 Ngày)

Khi đăng ký gói dịch vụ Khóa Học Lướt Ván (5 Ngày), quý khách sẽ được cung cấp: – 5 tiết học lướt ván / lướt ván đứng (1,5 giờ/tiết) với hướng dẫn viên người nước ngoài. Mô tả chi tiết về chương trình học: http://danangsurfschool.com/vi/sv1 – Hồ bơi, bãi biển, giường phơi nắng và khăn tắm cho việc luyện tập. – Tất cả các thiết bị hỗ trợ học kèm theo hướng dẫn. – Phòng nghỉ cho học viên (phòng dành cho 2 người). – Một bữa ăn sáng và giảm giá 10% cho các dịch vụ khác như:...
Đọc Tiếp

Bài học lướt ván (1 Ngày)

Khi đăng ký gói dịch vụ Bài Học Lướt Ván 1 Ngày, quý khách sẽ được cung cấp: – 1 tiết học lướt ván / lướt ván đứng (1,5 giờ/tiết) với huớng dẫn viên người nước ngoài. Mô tả chi tiết về chương trình học: http://danangsurfschool.com/vi/sv1 – Hồ bơi, bãi biển, giường phơi nắng và khăn tắm cho việc luyện tập. – Tất cả các thiết bị hỗ trợ học kèm theo hướng dẫn. – Phòng nghỉ cho học viên (phòng dành cho 2 người). – Một bữa ăn sáng và giảm giá 10% cho các dịch vụ khác tại...
Đọc Tiếp

Khóa học lướt ván (3 Ngày)

  Khi đăng ký gói dịch vụ Khóa Học Lướt Ván (3 Ngày), quý khách sẽ được cung cấp: – 3 tiết học lướt ván / lướt ván đứng (1,5 giờ/tiết) với hướng dẫn viên người nước ngoài. Mô tả chi tiết về chương trình học: http://danangsurfschool.com/vi/sv1 – Hồ bơi, bãi biển, giường phơi nắng và khăn tắm cho việc luyện tập. – Tất cả các thiết bị hỗ trợ học kèm theo hướng dẫn. – Phòng nghỉ cho học viên (phòng dành cho 2 người). – Một bữa ăn sáng và giảm giá 10% cho các dịch vụ khác...
Đọc Tiếp

Bài học bơi lội 1 ngày

Khi đăng ký gói dịch vụ Family Relaxing Day, quý khách cùng gia đình sẽ có 1 ngày thư giãn ý nghĩa với nhiều hoạt động: – Tiết học bơi với huấn luyện viên. – Hồ bơi, bãi biển, giường phơi nắng và khăn tắm cho việc luyện tập. – Tất cả các thiết bị hỗ trợ học kèm theo hướng dẫn. – Phòng nghỉ cho học viên (phòng dành cho 2 người). – Một bữa ăn sáng và giảm giá 10% cho các dịch vụ khác như: nhà hàng, thể thao nước… – Sử dụng các cơ sở vật...
Đọc Tiếp

Khóa học bơi lội (5 Ngày)

Khi đăng ký gói dịch vụ Khóa Học Bơi Lội (5 Ngày), quý khách sẽ được cung cấp: – 10 tiết học bơi với huấn luyện viên. – Hồ bơi, bãi biển, giường phơi nắng và khăn tắm cho việc luyện tập. – Tất cả các thiết bị hỗ trợ học kèm theo hướng dẫn. – Phòng nghỉ cho học viên (phòng dành cho 2 người). – Một bữa ăn sáng và giảm giá 10% cho các dịch vụ khác như: nhà hàng, thể thao nước… – Sử dụng các cơ sở vật chất khác của Temple như: xuồng Kayak,...
Đọc Tiếp